Verdier

Verdier og visjoner
Styret har sammen med musikantene kommet frem til Grav skolekorps verdier og visjoner. Alle bidragene fra junior og hovedkorps samt styre har blitt gjennomgått,og nedfelt under.

Misjon:

Vi skal være et korps som skaper glede og god stemning i nærområdene med musikken vår. Vi skal gi barna et fundament for musikalsk utvikling i et trygt sosialt miljø som gjennom et godt pedagogisk opplegg stimulerer til vekst og utvikling.

Visjon:

VI ØNSKER Å VÆRE ET KORPS MED MUSIKALSK MANGFOLD
OG SPILLEGLEDE

Motto:

VI SPILLER FOR GLEDE!

Kjerneverdier:

* BEST NÅR DET GJELDER,
* MUSIKALSK UTVIKLING,
* INKLUDERENDE MILJØ,
* GOD TONE

Våre løfter:

– Best når det gjelder
– Vi spiller variert musikk
– Vi skal pleie identiteten vår
– Vi skal synes og høres til
glede for nærområdene