Nye medlemmer

Grav skolekorps ønsker nye medlemmer velkommen!

IMG_4552

Korps er fritid med læring for livet!
Skolekorps er en glimrende arena for å lære musikk, samspill og samarbeid.
Å spille i korps gir ditt barn en hobby for livet.

Grav skolekorps – et korps med spilleglede og samhold
I Grav skolekorps har vi det gøy med toner og venner. Her får barn og unge lære noter, spille instrument og lage musikk i samspill med andre. Vi byr på tilhørighet og kameratskap. Her knyttes vennskapsbånd – på tvers av kjønn og alder.
Vi vil gjennom et godt pedagogisk opplegg og trygt sosialt miljø bidra til barnas vekst og utvikling. Grav skolekorps vil være et korps som skaper glede og god stemning i lokalmiljøet med sin musikk.

Grav skolekorps – et korps med musikalsk mangfold og allsidig aktivitet
I løpet av året spiller vi flere konserter, drar på turer og har det gøy. Vi legger stor vekt på det sosiale og har flere sammenkomster hvor vi hygger oss i et trygt og utviklende miljø.

Våre musikanter får undervisning av høy kvalitet på gode instrumenter. Vi tilbyr individuelle spilletimer, som oftest gjennom Musikk- og kulturskolen i Bærum. På denne måten sikres barnet ditt dyktige instruktører og undervisning i musikantens tempo. I tillegg til ukentlige korpsøvelser og individuelle spilletimer arrangerer vi 1-2 korpsseminar i løpet av året.
Korpsets repertoar spenner fra rock-, pop- og jazzinspirert musikk, via klassisk musikk og filmmusikk til marsjer og «17.-mai-musikk».
Vi deltar på ulike arrangementer, stevner og festivaler og har forskjellige konsertprosjekter, blant annet en stor årlig konsert i Bærum kulturhus.
Vi drar også hvert år, like etter skoleslutt, på turer i inn- og utland. Dette pleier å være årets høydepunkt!

IMG_4512

Instrumenter
Vi tilbyr opplæring på tuba, tenorhorn, trombone, walthorn, klarinett, fløyte, kornett, trompet, saksofon og slagverk (trommer, xylofon, lyre og andre rytmeinstrumenter).
Ved tildeling av instrument prøver vi så langt som mulig å oppfylle musikantens instrumentønske. Samtidig må tildelingen avspeile behovet for balanse i korpsets sammensetning av instrumenter.

Grav skolekorps’ aspirantkorps, juniorkorps og hovedkorps
Aspirantkorpset – 1. året
En aspirant i Grav skolekorps får en gang i uken individuell opplæring av en dyktig instruktør på det aktuelle instrument. Musikantene vil også ha samspill med de andre aspirantene en gang i uken.
Juniorkorpset – 2. året
Det andre året vil musikanten fortsatt få individuell opplæring på eget instrument. I tillegg spiller musikanten sammen med juniorkorpset hver torsdag fra kl 16:30 – 17:45. Musikantene er i juniorkorpset i to år før de begynner i Hovedkorpset.
Hovedkorpset – f.o.m. 4. året
Musikantene får fortsatt individuell instrumentopplæring ukentlig samt øvelse med hovedkorpset hver torsdag fra kl 18:00 – 20:00.

Hva koster det å være med i Grav skolekorps
Medlemskontingenten er nå kr 600,- pr. halvår. Den individuell undervisning koster p.t. kr 2 620 år halvår. I tillegg kommer noen egenandeler i forbindelse med samlinger og turer. Instrument og uniform lånes gratis.

Dugnader
Grav skolekorps er foreldredrevet, og en viss dugnadsinnsats er nødvendig for å finansiere driften av korpset. De fleste erfarer at dugnad er gøy, og helt overkommelig – og er med på å skape et sosialt og godt miljø blant foreldre/foresatte i korpset.
I løpet av et korpsår forventer korpset innsats i forbindelse med loppemarked (april), julemarked, og 17. mai-arrangement, samt noen mindre oppgaver som vakt på korpsøvelse et par ganger i halvåret. Vi trenger også frivillige til styrearbeid og diverse komiteer. Innsatsen vi gjennom dette legger ned kommer våre barn til gode! Samarbeidet rundt korpset skaper nettverk og bidrar til et trygt oppvekstmiljø får våre barn og unge! Å være «korpsforelder» er meningsfullt, sosialt og hyggelig!

Hvordan melder jeg barnet mitt inn i Grav skolekorps?
Hver vår holder vi en rekrutteringskonsert for 2.-3. klasse. I etterkant blir foreldre og barn invitert til et informasjonsmøte hvor de får prøve instrumenter. Selv om korpset hovedsakelig rekrutterer fra 2. og 3. trinn, er alle hjertelig velkommen til å begynne hos oss, også fra høyere klassetrinn.
Vanlig oppstart er på høsten, men vi kan også ta inn aspiranter ellers i året.
Påmelding kan skje via korpsets hjemmeside: www.gravskolekorps.no eller ved direkte kontakt med styreleder eller sekretær (se kontaktinfo under).

Har du spørsmål?
Kontakt oss gjerne – se kontaktinfo under, eller fyll ut skjemaet nederst på siden så tar vi kontakt.

Grav skolekorps – Kontaktinfo
Hjemmeside: www.gravskolekorps.no

Submit