Instruks for korpsvakt

Korpsvakt

Korpsvakt er foreldre/foresatte som er til stede under korpsøvelsen for å tilrettelegge for at alle får best mulig glede og utbytte av øvelsen. Korpsvakten skal bidra til å opprettholde ro og orden under øvelsen.

juniorøvelsen skal vakten komme et kvarter før øvelsen starter og sette barna i gang med å sette ut stoler, sette opp notestativ og få barna på plass og i ro slik at øvelsen kan starte presis. På juniorøvelsen er det til tider mye prat og uro, korpsvakten må prøve å dempe dette.

hovedkorpsøvelsen skal korpsvakten bidra til at musikantene kommer på plass og er klare til å starte presis, både ved starten av øvelsen og etter pauser, og for øvrig bidra til å holde nødvendig ro og orden. Musikantene skal selv rydde på plass egen stol og notestativ, men korpsvakten må hjelpe til å bære slagverk andre store instrumenter opp av/ned i bomberommet før/etter øvelsen.

Korpsvakten skal også kopiere opp noter ved behov. Kopimaskin står i skapet i rommet ved siden av lille gymsal.

Korpsvakten har en svært viktig funksjon, og det er viktig at det er vakt til stede på hver øvelse. Hvis noen ikke kan stille på oppsatt vakt, vær vennlig å bytt innbyrdes!