Aktivitetsplan

NB! Terminlisten kan endre seg i løpet av året dersom nye aktiviteter legges til. Vær obs på å følge med på hvilken versjon som til enhver tid gjelder. (Nåværende versjon: 31.12.2017)

Aspiranter (A) er musikanter som begynner korpset denne høsten. Samspill for aspirantene er torsdager kl.16.30 – 17.30 i Musikkrommet, Grav skole.

Juniorkorps (JK) er Junior 1 og Junior 2. (Musikanter som i forrige korpsår var henholdsvis Aspirant og Junior1). Øvelsen foregår torsdager kl.16.30 – 17.45 i lille gymsal, Grav skole.

Hovedkorps (HK) er musikanter som forrige korpsår var Junior 2 og hovedkorps.) Øvelsen er torsdager kl.18.00 – 20.00 i lille gymsal, Grav skole.

Alle bør møte minst 10 minutter før øvelsene starter for å være klare til oppsatt øvelsestid (tid til å sette sammen instrument, sette opp notestativ, finne noter, etc.)

Fravær skal meldes på sms til dirigenten før øvelsen!

Her er Instruks for korpsvakter

DatoHvaHvemKorpsvakt
05.04.2018Vervekonsert på Grav skoleA, JK
12.04.2018MedaljekonsertA, JK, HK
20.04.2018LoppemarkedA, JK, HK
10.05.2018Kristi Himmelfartsdag
17.05.201817. Mai-feiringA, JK, HK
01.06.2018Korpstur til Peter Wesselfestivalen i LarvikA, JK1 & JK2
28.06.2018NMF Landsfestival i BergenJK2 & HK