Aktivitetsplan

NB! Terminlisten kan endre seg i løpet av året dersom det kommer på nye aktiviteter. Vær obs på å følge med hvilken versjon som til enhver tid gjelder.

Aspiranter (A) er musikanter som begynner korpset denne høsten. Samspill for aspirantene er torsdager kl.16.30 – 17.30 i Musikkrommet, Grav skole.

Juniorkorps (JK) er Junior 1 og Junior 2. (Musikanter som i forrige korpsår var henholdsvis Aspirant og Junior1). Øvelsen foregår torsdager kl.16.30 – 17.45 i lille gymsal, Grav skole.

Hovedkorps (HK) er musikanter som forrige korpsår var Junior 2 og hovedkorps.) Øvelsen er torsdager kl.18.00 – 20.00 i lille gymsal, Grav skole.

Alle bør møte minst 10 minutter før øvelsene starter for å være klare til oppsatt øvelsestid (tid til å sette sammen instrument, sette opp notestativ, finne noter, etc.)

Fravær skal meldes på sms til dirigenten før øvelsen!

Her er Instruks for korpsvakter

DatoHvaHvemKorpsvakt
21.12.2017JULEFERIE
28.12.2017JULEFERIE
04.01.2018JULEFERIE
11.01.2018Vanlig øvelseAK, JK & HKHeggelund (JK)
Sæveraas (HK)
18.01.2018Vanlig øvelseAK, JK & HKLie (JK)
Thori-Aamot (HK)
25.01.2018Vanlig øvelseAK, JK & HKRafner (JK)
Thue (HK)
01.02.2018Vanlig øvelseAK, JK & HKRye (JK)
Yttrehus (HK)
08.02.2018Vanlig øvelseAK, JK & HKSkaara (JK)
Alvsåker (HK)
15.02.2018Vanlig øvelseAK, JK & HKTorsvik (JK)
Barland (HK)
22.02.2018VINTERFERIE
04.03.2018VårkonsertA, JK, HK
05.04.2018Vervekonsert på Grav skoleA, JK
12.04.2018MedaljekonsertA, JK, HK
10.05.2018Kristi Himmelfartsdag
17.05.201817. Mai-feiringA, JK, HK