Aktivitetsplan

NB! Terminlisten kan endre seg i løpet av året dersom nye aktiviteter legges til. Vær obs på å følge med på hvilken versjon som til enhver tid gjelder. (Nåværende versjon: 06.04.2018)

Aspiranter (A) er musikanter som begynner korpset denne høsten. Samspill for aspirantene er torsdager kl.16.30 – 17.30 i Musikkrommet, Grav skole.

Juniorkorps (JK) er Junior 1 og Junior 2. (Musikanter som i forrige korpsår var henholdsvis Aspirant og Junior1). Øvelsen foregår torsdager kl.16.30 – 17.45 i lille gymsal, Grav skole.

Hovedkorps (HK) er musikanter som forrige korpsår var Junior 2 og hovedkorps.) Øvelsen er torsdager kl.18.00 – 20.00 i lille gymsal, Grav skole.

Alle bør møte minst 10 minutter før øvelsene starter for å være klare til oppsatt øvelsestid (tid til å sette sammen instrument, sette opp notestativ, finne noter, etc.)

Fravær skal meldes på sms til dirigenten før øvelsen!

Her er Instruks for korpsvakter

DatoHvaHvemKorpsvakt