Aktivitetsplan 2022

  • Korpset sender ut påmeldinger og informasjon om øvelser osv via Spond
  • Korpset ønsker at man trykker meld på/ avmeld i Spond avhengig av om man kommer på øvelser eller ikke
  • Øvelsene foregår stort sett på Grav skole
  • Følg oss gjerne Internside for Grav skolekorps på Facebook for årsplan

Aspiranter (A) er musikanter som begynner korpset om høsten. Samspill for aspirantene er torsdager kl.16.30 – 17.30 i Lille Gymsal

Juniorkorps (JK) er Junior 1 og Junior 2. (Musikanter som i forrige korpsår var henholdsvis Aspirant og Junior1). Øvelsen foregår torsdager kl.16.30 – 17.45 i lille gymsal, Grav skole.

Hovedkorps (HK) er musikanter som forrige korpsår var Junior 2 og hovedkorps.) Øvelsen er torsdager kl.18.00 – 20.00 i lille gymsal, Grav skole.

Alle bør møte minst 10 minutter før øvelsene starter for å være klare til oppsatt øvelsestid (tid til å sette sammen instrument, sette opp notestativ, finne noter, etc.)

Her er Instruks for korpsvakter

DatoHvaHvemKorpsvakt