Aktivitetsplan

NB! Terminlisten kan endre seg i løpet av året dersom nye aktiviteter legges til. Vær obs på å følge med på hvilken versjon som til enhver tid gjelder. (Nåværende versjon: 06.04.2018)

Aspiranter (A) er musikanter som begynner korpset denne høsten. Samspill for aspirantene er torsdager kl.16.30 – 17.30 i Musikkrommet, Grav skole.

Juniorkorps (JK) er Junior 1 og Junior 2. (Musikanter som i forrige korpsår var henholdsvis Aspirant og Junior1). Øvelsen foregår torsdager kl.16.30 – 17.45 i lille gymsal, Grav skole.

Hovedkorps (HK) er musikanter som forrige korpsår var Junior 2 og hovedkorps.) Øvelsen er torsdager kl.18.00 – 20.00 i lille gymsal, Grav skole.

Alle bør møte minst 10 minutter før øvelsene starter for å være klare til oppsatt øvelsestid (tid til å sette sammen instrument, sette opp notestativ, finne noter, etc.)

Fravær skal meldes på sms til dirigenten før øvelsen!

Her er Instruks for korpsvakter

DatoHvaHvemKorpsvakt
23.08.2018Første øvelse etter sommerenJK, HK
30.08.2018Første øvelse AspiranterAK
21.09.2018Høstseminar på Gavelstad
(Tom 23.09.2018 Nærmere info kommer)
ALLE
25.11.2018Konsert i Bærum KulturhusALLE
13.12.2018Siste øvelse før jul med avslutningALLE