Vinterseminar Hurdal

Tradisjonen tro arrangerer vi også denne vinteren et seminar for alle korpsets medlemmer (aspiranter, JK, HK). 31. januar -1. februar 2015 skal vi igjen til Gå Ut Senteret i Hurdal, hvor vi har vært de siste årene. Informasjon om stedet samt veibeskrivelse er tilgjengelig på http://www.gus.no/

Arrangementet er en flott anledning for både aspirantene og aspirantforeldrene til å bli kjent med korpsets øvrige medlemmer, og vi oppfordrer derfor aspirantene spesielt til å delta. Seminaret er en hyggelig blanding av musikalske og sosiale aktiviteter som bidrar til motivasjon og samhold.

Seminaret legges opp med separate økter for aspirantkorps, juniorkorps og hovedkorps. Lørdagskvelden tilbringes med hyggelig sosialt samvær og leker for små og store. Seminaret avsluttes søndag med en ”hentekonsert”, der aspirant-, junior- og hovedkorps fremfører resultatet av seminaret.

Påmelding innen 10. januar. Se tidligere utsendt mail for detaljer.